Careers

Our law firm has been continually growing due to the dynamic expansion of our clientele.

Currently our firm is seeking:

Отворена позиција во нашето Адвокатско друштво Папазоски и Мишев. Имаме потреба од следниот профил:

Консултант/Сениор Консултант - реф. бр. 27709BR

Што бараме:

• дипломиран правник;

• минимум 3 (три) години работно искуство исклучиво во областа на деловно право;

• положен правосуден испит ќе се смета за предност.

Дополнителни барања:

• течен македонски јазик и одлично познавање на англиски јазик;

• способност за тимска работа;

• познавање од работа со компјутери;

• амбициозна личност со способност да работи во различна и динамична работна околина;

• флексибилност и желба за патување во регионот и пошироко.

Што нудиме:

• комплетна програма за прилагодување и вовед во работата;

• утврден систем на „пријател“ и „ментор“ за нововработените ;

• програма за постојан личен и професионален развој;

• динамична и атрактивна работна околина;

• комплетна програма за бенефиции на вработените.

 

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме аплицирајте најдоцна до 27 јуни 2018. Линк за аплицирање ќе

најдете на веб-страната на PwC (www.pwc.com/mk), во делот Careers (во Experienced jobs секцијата

побарајте го референтниот број за соодветната позиција за која аплицирате).

 

*Апликациите испратени по пошта или на нашата е-mail адреса нема да бидат земени во предвид.

** Со оглед на сезоната на одмори, сите кандидати кои сакаат да аплицираат треба да земат во предвид

дека процесот ќе започне на 28 јуни, со тест по англиски јазик.

 

*Изјава за Доверливост на ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ.

**Изјава за Доверливост на Адвокатско друштво Папазоски и Мишев.

Contact us

Kiril Papazoski

Attorney-at-law

Tel: +389 23140 900

Ivan Mishev

Attorney-at-law

Tel: +389 23140 900

Follow us